Teenuste hinnakiri / Töö hinnad

 1. Ehitustehnilise ekspertiisi (KES mõistes) või ehitise auditi (EhS mõistes) teostamine (EhS mõistes vt MTR kehtivad tegevusload - EEK)
 2. - 110 €/h

 3. Ehituse omanikujärelevalve teostamine vastavalt kokkuleppele tellijaga ehk käsunduslepingule (vt MTR - EEO):
 4. - 40 €/h

 5. Ehitustehnilise ekspertiisi, ehitise auditi kohaletoimetamine (e-postiga tutvumiseks saatmine ja digitaalse allkirjaga saatmine):
 6. - 5 €

 7. Transpordikulu kuni 1 tund (kütus, juhi tasu, tehnika amortisatsioon) on tellija kulul:
 8. - 30 €/h

 9. Projekteerimise Töö  hind kokkuleppel.

 10. Teiste ehitusala inseneride, ekspertide, audiitorite, eriosade sptetsialistide (elektripaigaldise, kütte, ventilatsiooni, vesivarustuse, kanalisatsiooni jt) kaasamisel lisanduvad Töö hinnale kaasatud spetsialistide töö hinnad.

 11. Ekspertiisi, auditi või muu uuringu tarvis tehtavad laboratoorsed uuringud, katsetused, konstruktsioonide avamised, eriseadmetega mõõtmised jm (betooni survetugevus, müra-, helitugevus, termograafia, piirete õhutihedus jne.) ei kuulu Töö hinna sisse, vaid on eraldi teenused tellijale maksmiseks, kui ei lepita kokku teisiti. 

Töö hinnale lisandub käibemaks kui ollakse käibemaksukohuslased, sh koostöö partnerid.