Ehitusalane  abi

Finants & Ekspertiis OÜ  (FinEks) osutab ehitusinsenerialaseid teenuseid (vt MTR) nagu:

st KES (kohtuekspertiisiseaduse) mõistes ehitiste ehitustehnilised ekspertiisid kohtute ja uurijate tarvis 
ja EhS (ehitusseadustiku) mõistes ehitise audit, st kasutusloa eelne, aegne ja erakorraline ehitise audit
 • ehitusprojektide ekspertiis ja ehitusprojektid
 • ehitusmaksumused s.h juba rajatud ehk mingil ajahetkel ehitatud  
 • ehitusõigusalane analüüs
 •  omanikujärelevalve tegemine
 • MUUD TÖÖD kokkuleppel:

  Teile ehitusalal vajalike kohtumisteni :

  Indur Põldaru (rte), FinEks juhataja

  riiklikult tunnustatud ekspert (rte)
  indur.poldaru@rte.ekei.ee

   

  Majandustegevuse registri (MTR) tegevusload:

  Finants & Ekspertiis OÜ:

  ehitise auditi tegemine (EEK000734), omanikujärelevalve (EEO002282), ehitusprojektide ekspertiiside tegemine (EPE000613), projekteerimine (EEP001943).

  Kutsetunnistused:

  Indur Põldaru:

  Kutsetunnistuse nr 108025, volitatud ehitusinsener, tase 8 (Kehtib kuni 15.02.2021)
 • Projekteerimine
 • Projekti ekspertiis
 • Ehitise audit
 • Kutsetunnistus nr 136513, diplomeeritud ehitusinsener, tase 7 (Kehtib kuni 26.06.2023)
 • Omanikujärelevalve
 • Ehitusmaksumuse hindamine