Ehitusalane  abi

Finants & Ekspertiis OÜ  (FinEks) osutab ehitusinsenerialaseid teenuseid (vt MTR) nagu:

st KES (kohtuekspertiisiseaduse) mõistes ehitiste ehitustehnilised ekspertiisid kohtute ja kriminaalpolitsei uurijate tarvis 
ja EhS (ehitusseadustiku) mõistes ehitise audit, st kasutusloa eelne, aegne ja erakorraline ehitise audit

KOOSTÖÖS  PARTNERITEGA:

Uuritakse konstruktsioonide püsivust (s.h lahenduste andmised ka joonistena):

Uuritakse piirete soojapidavust, müra- ja helitaseme probleeme:

Vajadusel antakse nõu hoonete tuleohutuse alal (nt ehitise kasutusloa saamisel vajadus pöörduda tuleohutusalaste spetsialistide poole jm)

Eriosade uuringud ja eriosade ehitusprojektid:

MUUD TÖÖD kokkuleppel:

Teile ehitusalal vajalike kohtumisteni :

Indur Põldaru (rte), FinEks juhataja

riiklikult tunnustatud ekspert (rte)
indur.poldaru@rte.ekei.ee