Teenuste hinnakiri / Töö hinnad

 1. Ehitustehnilise ekspertiisi (KES mõistes) või ehitise auditi (EhS mõistes) teostamine (EhS mõistes vt MTR kehtivad tegevusload - EEK)
 2. - 110 €/h

 3. Ehituse omanikujärelevalve teostamine vastavalt kokkuleppele tellijaga ehk käsunduslepingule (vt MTR - EEO):
 4. - 40 €/h

 5. Ehitustehnilise ekspertiisi, ehitise auditi kohaletoimetamine:
 6. - 5 € e-postiga kohale toimetamine

 7. Transpordikulu kuni 1 tund (kütus, juhi tasu, tehnika amortisatsioon) on tellija kulul:
 8. - 30 €/h

 9. Projekteerimise ja projekti ekspertiisi tegemise Töö hind kokkuleppel.

 10. Teiste tunnustatud ehitusala inseneride, ekspertide, audiitorite, eriosade sptetsialistide (elektripaigaldise, gaasi, kütte, ventilatsiooni, vee, kanalisatsiooni, elektripaigaldise jt)kaasamisel Töö hinnale lisanduvad teiste tehtud töö hinnad.

 11. Ekspertiisi, auditi tarvis tehtavad laboratoorsed uuringud, katsetused, konstruktsioonide avamised, eriseadmetega mõõtmised jm (betooni survetugevus, müra-, helitugevus, termograafia, piirete õhutihedus jne.) ei kuulu Töö hinna sisse, vaid on eraldi teenused tellijale maksmiseks, kui ei lepita kokku teisiti. 

Töö hinnale lisandub käibemaks kui ollakse käibemaksukohuslased.